Bbzlening.nl

Wat is een Bbz-lening

Een Bbz-lening is een lening die door uw gemeente kan worden verstrekt in het kader van de Bbz-regeling 2004. Bbz is de afkorting van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

 • Het is een uitstroominstrument van de Nederlandse overheid voor mensen die vanuit een uitkeringsituatie een eigen bedrijf willen starten.
 • Het is een financieringsinstrument voor gevestigde bedrijven die tijdelijk in financiële problemen verkeren, zodat ondernemers met een levensvatbaar bedrijf niet in een uitkeringsituatie hoeven te belanden.
 • Het is een sociaal vangnet voor ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen. Ze kunnen een beroep doen op een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud op bijstandsniveau in het kader van bedrijfsbeëindiging. Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn kunnen als hun bedrijf niet levensvatbaar is maar als ze wel voldoen aan een aantal voorwaarden (zoals een inkomenseis minimaal € 8.158 (norm 1-1-2021) zelf verdienen) een aanvulling krijgen tot bijstandsniveau tot hun AOW-leeftijd.

Wie kunnen een beroep op deze regeling doen

Starters die vallen onder de Bbz-2004:

 • Startende zelfstandigen met een WWB-uitkering
 • Startende zelfstandigen met een WW-uitkering
 • Startende zelfstandigen met een Participatiewet uitkering
 • Werknemers die werkloos dreigen te worden

Gevestigde ondernemers die vallen onder de Bbz-2004 zijn:

 • Gevestigde zelfstandigen die tijdelijk financiële problemen hebben
 • Oudere ondernemers (55 jaar of ouder) met een niet levensvatbaar bedrijf

Er kan bij de gemeente waar men woonachtig is een aanvraag ingediend worden voor een:

 1. Bbz-lening

 2. Periodieke uitkering voor levensonderhoud

1. Bbz-lening

In de praktijk wordt gekeken naar de kredietbehoefte die noodzakelijk is om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Een Bbz-lening aan een beginnende zelfstandige bedraagt maximaal € 37.817
(normbedrag per 1-1-2021 artikel 24)

Een bedrijfskapitaal aan een gevestigde zelfstandige bedraagt maximaal € 205.410
(normbedrag per 1-1-2021 artikel 20 , eerste lid)

Rente Bbz-lening 8% per 1-1-2021

Sinds 1-1-2021 bedraagt de rente op een krediet 8%
(norm per 1-1-2021)

Terugbetaling Bbz-lening

De lening moet in maximaal 10 jaar worden afgelost. Meestal is de looptijd een stuk korter. Er wordt namelijk gekeken naar wat u redelijkerwijs zo snel mogelijk kan terugbetalen.

Stel Bbz-lening € 30.000, rente van 8%, aflossing in 5 jaar. Dit betekent aflossing per jaar € 6.000 en rente 1e jaar € 2.400 = € 8.400

Een starter dient meestal in staat te zijn om binnen 5 jaar de Bbz-lening geheel af te lossen.

Bij een groot kredietbedrag aan een gevestigde zelfstandige ligt de tijdsduur meestal tussen de 5 en 8 jaar. Er dient namelijk ook rekening te worden gehouden met de kans dat er in een jaar vanwege tegenvallers niet op de Bbz-lening kan worden afgelost.

Bij een aanvraag voor een Bbz-lening is het belangrijk dat de ondernemer goed kan onderbouwen dat hij na kredietverstrekking in staat is om te kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen en dat hij kan voorzien in de kosten van het levensonderhoud.

Wist u dat meer 50% van de aanvragen door gemeenten wordt afgewezen.

2. Periodieke uitkering voor levensonderhoud

Een startende ondernemer kan gedurende de aanloopperiode van zijn bedrijf (nog niet voldoende winstgevend) in aanmerking komen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud op bijstandsniveau. Ook een gevestigde ondernemer kan een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

Een Bbz-uitkering wordt altijd als voorlopige lening verstrekt. De hoogte van de lening wordt achteraf berekend aan de hand van de inkomsten uit uw bedrijf en eventuele extra inkomsten. U dient daarvoor de definitieve jaarcijfers over het afgesloten boekjaar bij de gemeente in te leveren. De berekening wordt door de gemeente op basis van de geldende WWB-normen uitgevoerd. Ligt uw bedrijfsresultaat uit uw bedrijf en eventuele andere inkomsten in het afgesloten boekjaar boven de bijstandsnorm, dan wordt de uitkering omgezet in een renteloze lening.

Ligt uw inkomen onder de bijstandsnorm, dan wordt de uitkering (gedeeltelijk) omgezet in een schenking. Een Bbz-uitkering ligt op het niveau van de bijstandsnorm die op uw gezinssituatie van toepassing is. Dit bedrag kan eventueel met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering worden verhoogd.

Bbz-lening aanvragen bij uw gemeente

Om in aanmerking te kunnen komen voor een BBZ-lening of BBZ-uitkering voor levensonderhoud dient u eerst een ondertekend aanvraagformulier bij uw gemeente in te leveren.

Helaas leert de praktijk dat veel gemeenten geen informatie of summiere informatie over de Bbz-2004 op hun website hebben staan. Een probleem is dat vaak slechts een paar ambtenaren voldoende kennis hebben om u goed te kunnen adviseren.

Om u goed te helpen bij het indienen van een Bbz-aanvraag, hebben wij voor u de meest relevante informatie over de Bbz-2004 op onze website www.regelingbbz.nl gezet. Op deze website vindt u de meest uitgebreide en actuele informatie voor startende ondernemers en gevestigde ondernemers die een beroep op de Bbz willen doen. Ook treft u hier tips aan.

Deze informatie kan u en uw gemeente veel tijd besparen! Bovendien kan u de kans op een Bbz-lening of Bbz-uitkering vergroten, omdat u op de website www.regelingbbz.nl kan lezen wat u daarvoor moet doen.

Tevens staat aangegeven hoe adviesbureau Martin Delta als specialist op het gebied van de Bbz-regeling in Nederland, zowel ondernemers als gemeenten hierbij kan ondersteunen. Bedrijfsadviseurs van Martin Delta hebben in de afgelopen jaren duizenden Bbz-onderzoeken voor gemeenten uitgevoerd. Zie www.martindelta.nl

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199 incl. reiskosten en BTW

Dit is een adviesgesprek van maximaal 2 uur met u bij u thuis of op kantoor. De reden waarom wij dit bij u doen is, omdat u dan alle stukken bij de hand kan hebben die relevant zijn voor het onderzoek. Dit gesprek vindt plaats voordat een bedrijfsadviseur die door de gemeente wordt betaald bij u langskomt. Tijdens dit adviesgesprek worden alle punten met u doorgenomen die van belang zijn voor een positief advies. Na het gesprek adviseren wij u te werken aan de voorgestelde verbeterpunten.

Voor de goede orde, dit gesprek geeft u meer kennis over de Bbz-regeling, geeft u verbeterpunten waar u aan kan werken en geeft u meer vertrouwen tijdens het gesprek met de bedrijfsadviseur van de gemeente. Maar dit gesprek biedt u geen garantie op succes, omdat de onafhankelijke adviseur van de gemeente zijn eigen plan trekt. Kortom u komt beter beslagen op het ijs te staan en dat is soms al veel waard.

Voordat het gesprek met u plaatsvindt, dient u de advieskosten voor het Bbz-adviesgesprek € 199 (inclusief reiskosten en BTW) eerst over te maken op IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918. U dient hierbij aan te geven uw telefoonnummer, naam, adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een gesprek. U krijgt van ons een nota met daarop per bank betaald na betaling per email.

Mocht u interesse hebben in zo’n gesprek laat dit even aan ons even weten via . Vermeld uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Pre beoordeling Bbz-haalbaarheidsonderzoek € 199

Quick Scan telefonisch adviesgesprek over Bbz of IOAZ € 29 incl. BTW

U heeft een aantal concrete brandende vragen over de Bbz-regeling of IOAZ-regeling. U wil die vragen graag aan een onafhankelijk expert voorleggen. In die gevallen is het zinvol bij ons een telefonisch adviesgesprek aan te vragen. Dit is een telefonisch advies van maximaal 20 minuten.

Voordat dit gesprek met u plaatsvindt, dient u eerst de advieskosten voor het telefonisch Bbz- of IOAZ- adviesgesprek € 29 (inclusief BTW) over te maken op onze rekening bij de ABNAMROBANK IBAN-nummer: NL15 ABNA 0445901918.

Tip 1. Betalen via IDEAL heeft onze voorkeur dan kunnen wij binnen 5 minuten na uw betaling zien dat u het bedrag aan ons heeft overgemaakt. Betaling via een andere bank dan ABNAMRO zal enige dagen vertraging kunnen opleveren.

Tip 2. Schat u zelf in dat dat gesprek langer gaat duren dan 20 minuten of te complex is om te bespreken tijdens een telefonisch gesprek (denk aan bespreking jaarcijfers, schuldenpositie, financiering inclusief omzetprognose) dan adviseren wij u te kiezen voor ons adviesproduct
Pre beoordeling haalbaarheidsonderzoek € 199.

U dient bij de betaling per bank door te geven uw telefoonnummer, naam plus adres, zodat wij met u een afspraak kunnen maken voor een telefonisch gesprek. Na het gesprek krijgt u van ons de nota per post toegestuurd met daarop per bank betaald met de datum van uw betaling aan ons en het tijdstip van het gevoerde gesprek.

U kunt nu direct via iDEAL of per Bankoverschrijving betalen
U wordt automatisch doorgestuurd naar www.regelingbbz.nl om uw bestelling af te ronden.

Quick Scan telefonisch adviesgesprek € 29

Copyright © 2010- Bbzlening.nl is een initiatief van Bbz-adviesbureau Martin Delta.
Aan de verstrekte informatie in deze website kunnen geen rechten worden ontleend.